C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" betragen " [typ: fiil] [Aussprache: bı'tragın] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
betragen = tutmak
Betragen = davranış
betragen = etmek
betragen = varmak
betragen = davranmak (sich) 

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 betragen,   Betragen
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt