C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" die Landung " [plural:,~en] [typ: isim] [Aussprache: 'landung] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
die Landung = iniş (uçak)
die Landung = karaya çıkma

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 Landung,   Landungsbrücke
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt