C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" ansehen " [typ: fiil/isim] [Aussprache: 'anze:ın] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
ansehen = bakmak
Ansehen = nüfuz itibar
ansehen = incelemek
Ansehen = saygınlık
ansehen = gözden geçirmek
Ansehen = (dış) görünüş
ansehen = sanmak
ansehen = yerine koymak
ansehen = olarak görmek

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 ansehen,   Ansehen
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt