C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" ausmachen " [typ: fiil] [Aussprache: 'ausmahın] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
ausmachen = (ışık) söndürmek
ausmachen = anlaşmak
ausmachen = sözleşmek
ausmachen = tutmak
ausmachen = etmek

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
[Keine Übersetzung gefunden]
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt