C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" Benehmen " [typ: fiil] [Aussprache: bı'ne:mın] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
 Benehmen = davranış
 benehmen = davranmak
 benehmen = davranışta bulunmak

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 Benehmen,   benehmen
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt