C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" eben " [typ: zamir/sıfat] [Aussprache: e:bın] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
eben = düz
eben = yassı
eben = demin
eben = az önce

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 eben,   Ebene,   ebenfalls,   ebenso,   ebensoviel
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt