C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" ergeben " [typ: fiil] [Aussprache: er'gebın] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
ergeben = vermek
ergeben = getirmek
ergeben = göstermek
ergeben = kanıtlamak
ergeben = teslim olmak (sich) 
ergeben = boyun eğmek

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
[Keine Übersetzung gefunden]
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt