C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" genau " [typ: sıfat/zarf] [Aussprache: gı'nau] [Grammatik ] 
Übersetzung
genau = tam tamına
genau = kesin

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 genau,   Genauigkeit
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt