C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" der Zerfall " [typ: isim] [Aussprache: tser'fal] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
der Zerfall = çökme yıkılma
der Zerfall = ayrışma, çözülme (kimya) 

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 Zerfall,   zerfallen
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt