C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" andere " [typ: zamir] [Aussprache: 'andırı] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
andere = başka
andere = diğer
andere = öteki

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 andere,   anderenteils
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt