C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" anders " [typ: ] [Aussprache: 'andırs] [Grammatik ] 
Übersetzung
anders = başka türlü

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 anders,   anderseits,   anderswo,   anderswohin
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt