C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" einbrechen " [typ: fiil] [Aussprache: 'aynbrehın] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
einbrechen = zorla girmek istila etmek
einbrechen = basmak
einbrechen = ansızın çökmek
einbrechen = hırsızlık için girmek

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
[Keine Übersetzung gefunden]
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt